ZGŁOŚ SZKOŁĘ DO PROGRAMU „ZDROWA KLASA”

Z programu badawczego mogą skorzystać wszystkie SZKOŁY PODSTAWOWE w Polsce, które wyrażą chęć uczestnictwa w tym projekcie poprzez specjalnie przygotowany FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

Udział w programie jest całkowicie BEZPŁATNY. Nie wiąże się on z żadnymi opłatami zarówno dla szkół jak również rodziców. Niesie natomiast ogromną wartość dla wszystkich, a w szczególności dla naszych dzieci. Zachęcamy więc wszystkie szkoły, dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, samorządowców i rodziców do wzięcia udziału w tej szczególnej misji.

ZGŁOSZENIE szkoły nie wiąże się z obowiązkiem uczestnictwa w programie. Jest to jedynie wstępny formularz zgłoszeniowy. Wybór szkół do programu dokonuje koordynator projektu, który analizuje możliwości przeprowadzenia badań w danej placówce dydaktycznej.

Pobierz szczegółowe informacje

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYZaznacz poniżej, aby kontynuować: