Pobierz Raport Dziecka Czym jest Raport Dziecka?

CZYM JEST INDYWIDUALNY RAPORT DZIECKA?

Co to jest Indywidualny Raport Dziecka (IRD)?

grafika.jpg

Indywidualny Raport Dziecka ma na celu przeanalizować dokładnie najważniejsze zachowania żywieniowe i styl życia konkretnego dziecka. Raport ma obszerny charakter opisowy i jest przygotowywany na podstawie szczegółowych badań ankietowych przeprowadzonych z dzieckiem podczas wybranych zajęć szkolnych. 

Badania ankietowe, za zgodą placówki dydaktycznej prowadzi specjalnie przeszkolony do tego zadania DIETETYK. Indywidualny Raport Dziecka ma charakter kodowany i nie zawiera możliwości bezpośredniego zidentyfikowania danych osobowych dziecka przez osoby trzecie. Dostęp do wyników raportu mają jedynie rodzice.

W jaki sposób sporządzany jest raport IRD?

grafika 2.jpg

Odpowiednio przeszkolony dietetyk stara się każdemu dziecku zadać kilkadziesiąt różnych pytań dotyczących jego sposobu żywienia, upodobań smakowych, jakości żywienia a także wybranych elementów stylu życia, jak: sen, odpoczynek czy aktywność fizyczna. W badaniach analizowane jest także to, jak dziecko postrzega siebie, jaką ma samoocenę oraz jak widzi zachowania swoich rodziców czy opiekunów.  Badanie ma na celu pomóc zrozumieć rodzicom zachowania swojego dziecka, jego poglądy, obserwacje, oczekiwania, jak również zainspirować ich do pewnych przemyśleń czy większego zatroszczenia się o zdrowie swoich dzieci.

Kto może wziąć udział w programie ZDROWA KLASA?

grafika 3.jpg

Z programu badawczego-edukacyjnego Zdrowa Klasa mogą skorzystać wszystkie SZKOŁY PODSTAWOWE w Polsce, które wyrażą chęć uczestnictwa w tym projekcie poprzez specjalnie przygotowany FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Po otrzymaniu zgłoszenia kierowane jest ono na adres najbliższego dietetyka uczestniczącego w realizacji tego programu. Dietetyk następnie kontaktuje się ze szkołą w celu ustalenia dalszych szczegółów. 
Inicjatywą mogą tutaj wykazywać się nie tylko szkoły, ale także sami rodzice, mobilizując nauczycieli i dyrektorów szkół do wzięcia udziału w tej ważnej misji. 
Szkoły podstawowe, które wezmą udział w tym projekcie otrzymają również dyplom „Świadomej Szkoły” a także zostaną umieszczone na specjalnej liście placówek dydaktycznych dbających o zdrowie dzieci. Lista placówek będzie zamieszczona TUTAJ.
 

Czy udział w programie jest bezpłatny?

grafika 4.jpg

Tak. Udział w programie nie wiąże się z żadnymi opłatami zarówno dla szkół jak również rodziców. Niesie natomiast ogromną wartość dla wszystkich, a w szczególności dla naszych dzieci. Zachęcamy więc wszystkie szkoły, dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, samorządowców i rodziców do wzięcia udziału w tej szczególnej misji.

W jaki sposób rodzic może otrzymać raport swojego dziecka?

grafika 5.jpg

Po szczegółowym przeprowadzeniu wywiadu badawczego z dzieckiem, każdy rodzic będzie miał możliwość pobrania szczegółowego raportu poprzez specjalnie przygotowaną stronę internetową (POBIERZ RAPORT). Raport zostanie przygotowany w ciągu tygodnia od przeprowadzenia badań. Opracowanie będzie zawierać kilkanaście stron różnych opisów, ocen, tabel i dokładnie analizować stan odżywienia i stylu życia dziecka. Jednym z najciekawszych punktów raportu będzie ocena dziecka na podstawie innych uczniów jego klasy, aby pomóc zrozumieć rodzicom jak jego dziecko wypada na tle swoich rówieśników z klasy.

Czy otrzymanie raportu IRD to jedyna korzyść dla rodzica?

grafika 6.jpg

Każdy rodzic który otrzyma raport, będzie miał również możliwość uczestnictwa w bezpłatnym spotkaniu edukacyjnym dla rodziców. Spotkanie będzie przeprowadzone z dietetykiem, który był bezpośrednio odpowiedzialny za prowadzenie badań. Na spotkaniu edukacyjnym zostaną zaprezentowane badania statystyczne całej klasy, zdefiniowane najważniejsze problemy, a także przekazane ważne informacje i materiały dla rodziców. Każdy z rodziców otrzyma również możliwość umówienia indywidualnej, bezpłatnej konsultacji z dietetykiem w celu dokładniejszego zdiagnozowania stanu odżywienia dziecka.