Czy rodzice mogą pomóc?

Czy rodzice mogą pomóc?

Realizowany przez nas program badawczo-edukacyjny ZDROWA KLASA zawitał już do 172 szkół w całej Polsce. W ramach naszych działań spotkaliśmy się z 18969 uczniami z 1260 klas. Celem naszego programu jest nie tylko zdiagnozowanie sytuacji żywieniowej dzieci, ale także dotarcie do rodziców oraz aktywna pomoc we wdrażaniu właściwych zachowań prozdrowotnych w domach.

Program badawczo-edukacyjny ZDROWA KLASA został podzielony na cztery zasadnicze etapy. W pierwszym z nich dietetyk na wspólnym spotkaniu z uczniami przeprowadza szczegółowe badania dotyczące sposobu ich odżywiania, upodobań żywieniowych, aktywności fizycznej, sposobu spędzania wolnego czasu a także subiektywnego odbioru tego jak przestrzegane są pewne zasady panujące w domu.

W dalszej kolejności każdy z rodziców otrzymuje specjalny raport opisowy swojego dziecka, gdzie może zapoznać się z popełnianymi błędami, potencjalnymi czynnikami mogącymi mieć wpływ na stan zdrowia dziecka a także tym jak ocenia otaczające go warunki. Każdy z rodziców ma tez możliwość porównania wyników dziecka z jego rówieśnikami w klasie. Celem tego raportu jest zaktywowanie rodziców do konstruktywnych przemyśleń i podjęcia kolejnych kroków mających na celu głębsze zdiagnozowanie stanu zdrowia i odżywienia swojego dziecka a także oraz podjęcie ewentualnych działań terapeutycznych.

W kolejnej odsłonie programu ZDROWA KLASA każdy rodzic który zapoznał się z indywidualnym raportem otrzymuje wraz ze swoim dzieckiem zaproszenie na bezpłatną wizytę w gabinecie dietetyka podczas której dokonywane są szczegółowe badania antropometryczne, analiza masy i składu ciała a także dalsze badania i analizy żywieniowe. Każdy rodzic podczas spotkania z dietetykiem otrzymuje również wykaz zalecanych badań laboratoryjnych, specjalny przewodnik żywieniowy a także jadłospis korygujący dotychczasowe błędy żywieniowe.

Ostatnim etapem programu jest przekazanie szczegółowych wyników przeprowadzonych badań poszczególnym placówkom edukacyjnym. Nauczyciele i dyrektorzy szkół mają możliwość szczegółowego zapoznania się ze stanem odżywienia swoich uczniów co może ich zachęcić do podjęcia wewnętrznych działań edukacyjnych i naprawczych.

Co nas zaskoczyło najbardziej?

Jednym z najbardziej zaskakujących etapów tego programu okazało się dość niskie zainteresowanie rodziców sytuacją żywieniową swoich dzieci. Jedynie 38% rodziców postanowiło zapoznać się z indywidualnym raportem swojego dziecka i niecałe 10% z nich postanowiło skorzystać z konsultacji w gabinecie dietetyka. Mimo, że zainteresowanie dzieci było tym tematem ogromne.

Tutaj zaznaczamy, że dla wszystkich uczestników tego programu, wszystkie działania edukacyjne i terapeutyczne są bezpłatne i nie stanowią żadnej bariery ekonomicznej. Co ciekawe, wielu rodziców przed rozpoczęciem programu nie zgodziło się również na to by jego dziecko mogło wziąć w nim udział i tym samym by mogło wdrażać właściwe zachowania prozdrowotne na przyszłość. Zaobserwowane zjawisko z pewnością wymaga dalszych analiz.